Valpreventie

Valpreventie Zaandam

Valpreventie in Zaandam: verminder het risico op vallen

Het risico op vallen neemt toe naarmate men ouder wordt, met mogelijk zware verwondingen tot gevolg, wat de zelfstandigheid kan beïnvloeden. Valpreventie is gericht om de kans op vallen te verminderen of te voorkomen, met name bij ouderen. Valpartijen vormen de belangrijkste oorzaak van letsel bij mensen ouder dan 65 jaar, waarbij botbreuken en hersenletsel veel voorkomen. Ons programma voor valpreventie in Zaandam behandelt de risicofactoren om valincidenten te verminderen en te voorkomen.

Onderdelen van zorg bij valpreventie

De behandeling middels valpreventie bestaat uit 3 onderdelen:

1. De val risicotest: een test om te bepalen of een patiënt een verhoogd valrisico heeft.

2. De valanalyse: een analyse van de oorzaken voor het verhoogde valrisico:

– Minder spierkracht

– Evenwichtsproblemen

– Slecht zicht

– Angst om te vallen

– Inrichting van de woning of van de omgeving

3. Advies en therapie op maat van de patiënt om het valrisico te verkleinen

Groepstraining

Momenteel zijn wij in gesprek met de gemeente en zorgverzekeraars voor het opzetten van valpreventie in groepsverband. Als hier meer duidelijkheid over, zullen wij dat uiteraard hier vermelden. U mag ook altijd contact met ons opnemen als u hier vragen over heeft.

Vergoeding

Gemeentes en zorgverzekeraars zijn aan het kijken hoe valpreventie vergoed moet gaan worden. Hier is momenteel nog geen duidelijkheid over. Voor valpreventie is er nu geen aparte tariefcode bij de zorgverzekering. Wij bieden valpreventie aan als intake en onderzoek van uw fysiotherapiebehandeling. Deze wordt dus vergoed als u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie. Uiteraard willen wij u helpen om te kijken hoe u verzekerd bent.

Afspraak maken voor valpreventie

Wil je een afspraak maken voor valpreventie? Dat kan via het telefoonnummer 075-7850922 of mail naar zaandam@gezond-vitaal.com. We helpen u graag verder.